Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

“Halkara Maýa goýum tarapyndan Joint Venture” temaly Türkiýe döwletinde çap edilen kitabyň ýazyjysydyr. Dr.Orazgylyjow doktorlyk derejesini halkara nebit maýa goýumy temasynda gazanandyr. Ol Türkmenistanda we Türkiýede doktorlyk dissertasiýasyny taýýarlaýan pursatynda gysga döwürlik Amerikanyň John Hopkis Uniwersitedinde ylmy gözleg geçirdi. Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt energiýa firmalarynda maslahatçy bolup işlän Dr.Orazgylyjow, onlarça makalaň we yüzlerçe analizyň ýazyjysydyr. Hukuk, energiýa we ekonomika üstünde ýazan analizleri ýerli we daşary ýurt metbugatynda çap edilen Dr. Orazgylyjow, başga-da Türkiýe döwletinde dürli döwletlerde hödürlemeler bilen çykyş edendir. Gysga wagytlyk ýokary okuw jaýlarynda mugallym bolup işländir. Dr. Orazgylyjow “Atawatan Türkmenistan” žurnalynyň baş redaktory wezipesini alyp barýar.

BAGLY GAL