Biziň Esasy Hyzmatlarymyz

 • Jedelleriň Çözülmegi

  Täjirçilik ulgamyndaky algylaryň hukuk ýoly bilen öndürip almak we beýleki ...

  DOWAMY
 • Kärhana Hasaba Almak, Şahamçalary Bellige Almak

  Maýa goýum klimaty yzygiderli ösdürilýän Türkmenistanda kärhana açmak we ...

  DOWAMY
 • Şertnamalary Taýarlamak

  Türkmenistana ýa-da daşary ýurtlara haryt satan ýerli we daşary ýurtly üpj...

  DOWAMY
 • Bir Firma Üçin Hukuk Danyşmanlyk

  Türkmenistan’da faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlerle aylık hukuki...

  DOWAMY

Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

Maglumat - Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

Häzirki wagta dünýäniň iň abraýly uniwersitetleriniň biri bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa uniwersitetiniň Dawis Hukuk fakultetinde master derejesi üçin bilim alýan, Dr.Döwran Orazgylyjow, 2005-nji ýylda Türkiýämiň Izmir şäherinde ýerleşýän Dokuz Eýlul Uniwersitetinden hukuk magistri derejesini aldy. Onyň magistrlik dissertasiýa şol ýyl “Daşary ýurt göni maýa goýumly Joint Joint Venture” ady bilen kitap görnüşinde neşir edildi. Döwran Orazgylyjow şol uniwersitetden 2012-nji ýylda hukuk ylymlarynyň doktory derejesini aldy. Ol doktorlyk dissertasiýasyny taýýarlaýan wagty dünýäniň iň abraýly Uniwersitetleriniň biri bolan Amerikanyň John Hopkis […]

Dowamyny Oka

TÄZE HABARLAR

BAGLY GAL