• Beýleki Hukuk Hyzmatlary

  Nebit-gaz hukugy, salgyt hukugy, zähmet kanunçylygy, deňiz hukugy, maýa goýum mümkinçilikleriniň seljerilmegi we beýleki hukuk we finans ulgamyna degişli meselelerde ýerli we daşary ýurt kompaniýalaryna maslahat hyzmatlaryny berýäris.

 • Jedelleriň Çözülmegi

  Täjirçilik ulgamyndaky algylaryň hukuk ýoly bilen öndürip almak we beýleki täjirçilik ulgamyna degişli jedelleriň çözülmeginde gepleşiklerden başlap kazyýete ýüz tutmaga çenli prosesde hukuk maslahat hyzmaty berilýär.

 • Kärhana Hasaba Almak, Şahamçalary Bellige Almak

  Maýa goýum klimaty yzygiderli ösdürilýän Türkmenistanda kärhana açmak we şahamçalaryny bellige almak isleýän ýerli we daşary ýurt kompaniýalaryň esaslandyryş resminamalarynyň taýarlanmagy we kada laýyklykda degişli çäreleriň amala aşyrylmagy ulgamynda hukuk maslahat hyzmatlary berilýär. Kompaniýa esaslandyrylandan we şahamça bellige alynandan soňra degişli ygtyýarnamalaryň alynmagynda hukuk kömegi berilýär.

 • Şertnamalary Taýarlamak

  Türkmenistana ýa-da daşary ýurtlara haryt satan ýerli we daşary ýurtly üpjün edijiler üçin eksport-import şertnamalaryň taýarlanmagynda we gepleşikler geçirilende hukuk maslahat hyzmatlary berilýär. Şeýle hem, täjirçilik ulgamyna degişli dürli şertnamalaryň taýarlanmagynda ýardam edýär.

 • Bir Firma Üçin hukuk Danyşmanlyk

  Türkmenistan’da faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlerle aylık hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketlerin Ana Yüklenici sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi aşamasında hukuki destek vermekteyiz. İlkemiz, uyuşmazlık çıkmadan önce uyuşmazlığın önünü almak olduğundan, danışmanlık yaptığımız şirketlerin Türkmenistan hukukuna uygun hareket etmesi konusunda ticaretin çeşitli alanlarında hukuki mütalaalar vermekteyiz. Türkmen hukukuna uygun olarak hazırladığımız alt yüklenici sözleşmeleri, iş makinesi kira sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerle danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketlerin hukuki menfaatlerin korunmasında katkı sağlamaktayız.

BAGLY GAL