Biziň Esasy Hyzmatlarymyz

 • Jedelleriň Çözülmegi

  Täjirçilik ulgamyndaky algylaryň hukuk ýoly bilen öndürip almak we beýleki ...

  DOWAMY
 • Kärhana Hasaba Almak, Şahamçalary Bellige Almak

  Maýa goýum klimaty yzygiderli ösdürilýän Türkmenistanda kärhana açmak we ...

  DOWAMY
 • Şertnamalary Taýarlamak

  Türkmenistana ýa-da daşary ýurtlara haryt satan ýerli we daşary ýurtly üpj...

  DOWAMY
 • Bir Firma Üçin Hukuk Danyşmanlyk

  Türkmenistan’da faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlerle aylık hukuki...

  DOWAMY

Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

Maglumat - Dr. Döwran ORAZGYLYJOW

“Halkara Maýa goýum tarapyndan Joint Venture” temaly Türkiýe döwletinde çap edilen kitabyň ýazyjysydyr. Dr.Orazgylyjow doktorlyk derejesini halkara nebit maýa goýumy temasynda gazanandyr. Ol Türkmenistanda we Türkiýede doktorlyk dissertasiýasyny taýýarlaýan pursatynda gysga döwürlik Amerikanyň John Hopkis Uniwersitedinde ylmy gözleg geçirdi. Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt energiýa firmalarynda maslahatçy bolup işlän Dr.Orazgylyjow, onlarça makalaň we yüzlerçe analizyň ýazyjysydyr. Hukuk, energiýa we ekonomika üstünde ýazan analizleri ýerli we daşary ýurt metbugatynda çap edilen Dr. Orazgylyjow, başga-da Türkiýe döwletinde dürli döwletlerde hödürlemeler bilen çykyş […]

Dowamyny Oka

TÄZE HABARLAR

BAGLY GAL